Polityka magazynowa firmy montażowej lub produkcyjnej, to rzecz niezwykle istotna. Dobrze zorganizowane pod względem logistycznym firmy, mogą stosować metodę ciągłego przepływu towarów, bez ich składowania zarówno po stronie surowców i komponentów do produkcji jak i wyrobów gotowych. Wszystko to oczywiście po to aby redukować koszty składowania a także by racjonalnie gospodarować miejscem bez konieczności powiększania areału hal przy każdym nowym projekcie czy skoku rozwojowym przedsiębiorstwa.

Dobra logistyka podstawą sukcesu firmy

Jest to skomplikowany i złożony proces logistyczny, polegający na dokładnym zazębianiu się dostaw na produkcję pod konkretne zlecenia produkcyjne, które musza być zrealizowane w odpowiednim terminie. Do tego aby to funkcjonowało prawidłowo, potrzeba dobrze wyszkolonego i w pełni profesjonalnego personelu.

Magazynować jednak trzeba!

Dobra logistyka i kompetentny zespół to jedno , ale skoro w firmie jest magazyn, a w niemal każdej jest, to z pewnością jest on jednak też potrzebny i musi być racjonalnie zagospodarowany i wykorzystany. Są komponenty i wyroby, których stany minimalne musza być utrzymywane ciągle bardzo często na zasadzie wymagań specyficznych danego klienta. To sprawia, że montaż regałów paletowych, jest i tak niezbędnym zabiegiem na początku działalności każdego przedsiębiorstwa a także w momencie jego rozbudowy lub poszerzenia asortymentu produkcyjnego. Wiadomo, że magazynowanie jest procesem generującym dla firmy koszty. Dlatego dąży się do jego ciągłej optymalizacji. Profesjonalne regały magazynowe, przystosowane do magazynowania całych zatowarowanych palet, wieloprzęsłowe i wielopoziomowe, umożliwiają zwiększenie przestrzeni i możliwości magazynowania na tym samym metrażu hali. Przystosowane pod wymiary palet, umożliwiają przechowywanie towarów właśnie na paletach. To ułatwia nie tylko katalogowanie towarów według miejsc składowania, ale także znacznie upraszcza umieszczanie towarów na regał i ich zdejmowanie. Wszystko to możemy wykonać z pomocą wózka ręcznego lub widłowego.
Przy dużym przepływie towarów, konieczne jest panowanie nad stanami magazynowymi poszczególnych detali oraz nad ich porządkiem rozmieszczenia. Jest to warunek konieczny do sprawnego funkcjonowania produkcji a tym samym całej firmy.