Polityka magazynowa firmy montażowej lub produkcyjnej, to rzecz niezwykle istotna. Dobrze zorganizowane pod względem logistycznym firmy, mogą stosować metodę ciągłego przepływu towarów, bez ich składowania…

Commissioning jest to proces, który polega na dokładnym sprawdzeniu działania nadzorowanych instalacji w budynkach oraz ich zgodności z projektem i wytycznymi. Korzystając z usługi commissioningu…