Commissioning jest to proces, który polega na dokładnym sprawdzeniu działania nadzorowanych instalacji w budynkach oraz ich zgodności z projektem i wytycznymi. Korzystając z usługi commissioningu można zyskać pewność, że inwestycja spełnia wszystkie techniczne wymagania. Jest to cenna wiedza zarówno dla inwestorów, jak i dla przyszłych najemców powstającego obiektu. Obie strony zyskują pewność, że budynek zapewnia najwyższe standardy.

Zalety, jakie niesie ze sobą commissioning

Ponieważ proces commissioningu obejmuje wszystkie etapy realizacji inwestycji, to inwestorzy i najemcy mogą być pewni, że instalacje zostały prawidłowo zaprojektowane, tak aby działały bezawaryjnie i zapewniały maksymalną wydajność. Poza weryfikacją pracy wszystkich instalacji, commissioning obejmuje wykonanie dokładnych instrukcji dotyczącej obsługi i sterowania nimi. Dzięki skorzystaniu z usług można zauważyć wyraźne obniżenie kosztów utrzymania obiektu, ponieważ commissioning wpływa na wydajność systemów mechanicznych i elektrycznych, a więc ogrzewania, oświetlenia, klimatyzacji, wentylacji. Poza kosztami eksploatacji zredukowane zostają koszty, które trzeba by było ponieść na ewentualne naprawy i wymiany urządzeń, a nawet całych instalacji.

Profesjonalny commissioning

Firmy, które świadczą tego typu usługi do każdego projektu podchodzą indywidualnie i zapewniają kompleksową obsługę. Dlatego też pierwszy etap współpracy opiera się na omówieniu podstawowych założeń procesu budowlanego, a także na zapoznaniu się z dokumentacją techniczną inwestycji. W dalszych krokach specjalista ds. commissioningu nadzoruje na każdym etapie powstawania inwestycji czy instalacje są prawidłowo zakładane, czy nie ma nieprawidłowości lub usterek, a także czy instalacje wykorzystają swój cały potencjał. Na zakończenie weryfikuje się czy instalacje powstały zgodnie z założeniami i czy działają prawidłowo. Ostatni etap to przygotowanie, wspomnianej wcześniej, instrukcji.

Choć commissioning nie jest wymagany przez prawo budowlane w naszym kraju, to warto skorzystać z takich usług, gdyż to podnosi renomę inwestycji i wpływa korzystnie na standard obiektu budowlanego.